Trg Martina Posedarskog 1

„ZAŽELI – ZLATNE RUKE“

POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA za otvoreni trajni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, broj poziva: SF.3.4.11.01., kodni broj SF.3.4.11.01.0154. naziva “ZLATNE RUKE” u sklopu ESF+ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ u iznosu od 336.000,00 EUR.

Projektom „Zlatne ruke“ osigurat će se pružanje dugotrajne usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije. Ukupno trajanje projekta iznosi 36 mjeseci od dana potpisa ugovora. Zaposlit će se 7 pružatelja usluga koji će tijekom 32 mjeseca trajanja pružanja usluge osigurati organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba za minimalno 42 pripadnika ciljne skupine. Jednom mjesečno bit će osiguran jedan paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za svakog pripadnika ciljne skupine.

Projekt “ZLATNE RUKE” predviđa zapošljavanje voditelj/ica projekta na radno vrijeme 8h tjedno, koordinatora/ica projekta na puno radno vrijeme i predviđa zapošljavanje 7 pružatelja usluge na puno radno vrijeme!

Pri zapošljavanju voditelj/ica projekta i koordinatora/ica projekta raspisati će se trajni poziv za krajnje korisnike, koji će morati udovoljavati uvjetima. Poziv će trajati cijeli projekt, te će se na poziv uvijek moći prijaviti. Krajni korisnici će svaki mjesec kroz projekt dobivati paket higijenskih potrepština.

Pri zapošljavanju voditelj/ica projekta i koordinatora/ica projekta raspisati će se postupak jednostavne nabave za nabavu higijenskih potrepština.

Pri zapošljavanju 7 pružatelja usluga obaviti će se svečano potpisivanje ugovora, to jest održati će se početna konferencija na kojoj će se predstaviti ciljevi projekta.

Ugovor o radu s pružateljima usluge će se sklopiti na određeno vrijeme 32 mjeseca.

* Naziv radnog mjesta: “Radnik/ca na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom”

* Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Plaće i naknade

Pružateljima usluge isplaćivati će se  plaća u visini minimalne plaće određene Zakonom o minimalnoj plaći i Uredbi o visini minimalne plaće te njihovim budućim izmjenama i dopunama.

Troškovi i naknade

Zaposlenik ima pravo na dodatke na plaću u vidu naknada, potpora i nagrada koji se isplaćuju u neoprezivom iznosu, sve sukladno Zakonu o radu, Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23) i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak ( NN 143/2023 ).

Radno vrijeme i godišnji odmor

 1. Radnica će raditi u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, 8 sati dnevno.
 2. Radno vrijeme određuje se jednokratno, te počinje u 07:00 h i završava u 15:00 h, od ponedjeljka do petka.
 3. U tijeku rada na najmanje 6 sati rada Radnica ima pravo koristiti dnevni odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.
 4. Tjedni odmor Radnik će koristiti u subotu i nedjelju.
 5. Radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 20 (dvadeset) dana, koji će se koristiti u dva dijela po 10 (deset) dana.

Hvala agenciji ZADRA NOVA na sudjelovanju u projektu!


- OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA PROJEKT ,,ZLATNE RUKE¨ Zaželi – Prevencija institucionalizacije – Radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

- Obrazac prijave


- JAVNI POZIV (TRAJNI) za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta “ZLATNE RUKE”


- OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“ - Voditelj projekta


- OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije - KOORDINATOR NA PROJEKTU


- Zapisnik oglasa za voditelja projekta ¨Zlatne ruke¨


- Zapisnik oglasa za koordinatora projekta ¨Zlatne ruke¨