Trg Martina Posedarskog 1

Proizvodno-poslovna zona Posedarje - Slivnica

Proizvodno-poslovna zona "Posedarje-Slivnica" nalazi se na prostoru sjevero-zapadno od priključka naselja Posedarje na Jadransku autocestu. Ova zona prostire se sjeverno i južno od državne ceste Posedarje – Ražanac –Pag D106. tj. sjevero-zapadno od autoceste "Dalmatina".

Proizvodno poslovna zona "Posedarje – Slivnica" sastoji se od dva dijela: sjevernog i južnog, a između njih prolazi državna cesta D 106 Posedarje – Pag. U sjevernoj zoni planira se 45 parcela proizvodno – poslovne namjene, a u južnoj zoni planira se 23 parcele proizvodno – poslovne namjene.

Površina zemljišta po prostornom planu: 380.000 m²

Ostale olakšice: Općina Posedarje poduzetnicima u zoni omogućuje prodaju parcela uz odgođena plaćanja ili kredit.

Korištenje i namjena prostora: U zoni je moguća gradnja građevina namijenjenih skladištima, servisima, ekološkoj proizvodnji, veletrgovinama, trgovinama, prodajnim salonima te ugostiteljstvu.

Stanje komunalne infrastrukture u izgradnji: cesta, vodovod, odvodnja, struja, telefon.

0
udaljenost od autoputa
0
udaljenost od željeznice
0
udaljenost od zračne luke
0
udaljenost od morske luke