Trg Martina Posedarskog 1

Kontakti

Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje
info@opcina-posedarje.hr
023/266-180

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Leonardo Rončević, dipl.iur.

023/266-775

juo@opcina-posedarje.hr

Komunalni referent

Ankica Bertović

023/266-779

ankica@opcina-posedarje.hr

URED NAČELNIKA

Predstojnica

Nikolina Šimurina, mag.oec.

023/266-796

nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr

Komunalni redar

Jurica Brala, spec.bacc.oec.

099/274-6187

jurica.brala@opcina-posedarje.hr

Odsjek za društvene djelatnosti 

Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti

Marina Šimurina

023/266-180

info@opcina-posedarje.hr

Odsjek za komunalne poslove

Voditelj Odsjeka

Ante Klanac, spec.bacc.oec.

023/266-796

ante.klanac@opcina-posedarje.hr

Odsjek za računovodstvo i financije 

Voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije

Irena Novaković

023/266-778

irena@opcina-posedarje.hr