Trg Martina Posedarskog 1

Kontakti

Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje
info@opcina-posedarje.hr
023/266-180

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Ana Kajtazi, dipl.iur.

023/266-775

ana.kajtazi@opcina-posedarje.hr

Komunalni referent

Ankica Bertović

023/266-779

ankica@opcina-posedarje.hr

Savjetnik za ekonomske poslove

Nikolina Šimurina, mag.oec.

023/266-796

nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr

Komunalni redar

Jurica Brala, spec.bacc.oec.

Odsjek za društvene djelatnosti 

Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti

Marina Šimurina

023/266-180

info@opcina-posedarje.hr

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju

Žarko Zurak

023/266-774

zarko@opcina-posedarje.hr

Odsjek za računovodstvo i financije 

Voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije

Irena Novaković

023/266-778

irena@opcina-posedarje.hr