Trg Martina Posedarskog 1

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vinjerac za dio k.č. 33/1

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra traje 30 dana od dana objave, odnosno od 18.12.2023. do 17.01.2024.