Trg Martina Posedarskog 1

JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.Č. 940/8 K.O. POSEDARJE

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra traje 30 dana od dana objave, odnosno od 19.12.2023. do 18.01.2024.