JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGA IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI JAVNE NABAVE RADOVA SANACIJE POKOSA 4/20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA