Trg Martina Posedarskog 1

Zaštita okoliša

LOKACIJE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Obavještavaju se mještani Općine Posedarje da si spremnici za odvojeno prikupljanje otpada postavljeni u Posedarju kod Nogometnog igrališta NK Hrvatski vitez.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike,
 • metala i stakla,
 • ostala plastika,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje,
 • tinta,
 • drvo koje sadrži opasne tvari,
 • otpadna ulja (jestiva i motorna),
 • metalna ambalaža pod tlakom,
 • ambalaža od opasnih tvari,
 • električni i elektronički otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje,
 • pesticidi,
 • kiseline i lužine,
 • fotografske kemikalije,
 • deterdženti.

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Posedarje, prikazan je u sljedećoj tablici:

Općina Posedarje

Slivnica Donja

05.03.2020. - 07.03.2020.

31.08.2020. - 02.09.2020.

Posedarje

09.03.2020. - 11.03.2020.

03.09.2020 - 05.09.2020.

Vinjerac

12.03.2020. - 14.03.2020.

07.09.2020. - 09.09.2020.

Podgradina

16.03.2020. - 18.03.2020.

10.09.2020. - 12.09.2020.

Islam Latinski

19.03.2020. - 21.03.2020.

14.09.2020. - 16.09.2020.

„Općinski načelnik uspostavio je  sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu na mrežnoj stranici Općine Posedarje. Mještani će nepropisno odbačen otpad moći prijaviti na način da ispune obrazac – obavijest o nepropisno odbačenom otpadu te ga dostave osobno ili putem pošte Općini Posedarje na adresu Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje. Obrazac prijave može se preuzeti u prostorijama Općine Posedarje i na mrežnoj stranici Općine Posedarje.“