Trg Martina Posedarskog 1

Kultura

Sva kulturna dobra zaštićena su zakonom, bez obzira na vlasništvo, preventivnu zaštitu ili registraciju. Svojstvo kulturnog dobra utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem na temelju stručnog vrednovanja.

Popis kulturnih udruga:

Kazališna udruga knezovi i serdari Posedarski

Udruga „Posedarje moje“

099/509-0841

Udruga Vinjerac

Izvorno pjevačka skupina „Sokolovi“ – Ravni kotari

099/738-3272

Udruga Čelinka

Popis kulturnih dobara po naseljima

Posedarje

SPOMENICI GRADITELJSTVA
- crkva Sv. Marije – srednjovjekovan jednobrodna građevina, nastala na mjestu ranije romaničke građevine – (registrirani spomenik kulture, br. 791)
- crkvica Sv. Duha, jednobrodna građevina iz 12. st. – na malom otočiću koji je uskom prevlakom spojen s kopnom (prev. zašt., br. 9/13-97)
- župna crkva Gospe od Ružarija
ARHEOLOŠKI LOKALITETI
- Prizida – prapovijesna gradina nedaleko naselja
- grobni humci uokolo naselja

Podgradina

ARHEOLOŠKI LOKALITETI
- Budim – prapovijesna gradina (upisana u Registar, br. 763)
- Podgradina – prapovijesna gradina na vrhu brežuljka

Vinjerac

SPOMENICI GRADITELJSTVA
- zaštićena povijesna jezgra (upisana u Registar pod brojem 1053)
ARHEOLOŠKI LOKALITETI
- ostaci Kaštela Venier
- župna crkva Sv. Ante (19. st.)
- rodna kuća V. Vežića
- spomenik NOB-a
- crkva Srca Isusova

Slivnica

SPOMENICI GRADITELJSTVA
- župna crkva Sv. Kuzme i Damjana
ARHEOLOŠKI LOKALITETI
- Gradina kod zaljeva Bokulja, prema Jovićima
- Miolovića gradina, južno od Gradine kod Bokulja, opasana suhozidnim bedemima od neobrađenog vapnenca
- Lergova gradina s ostacima suhozidnih kućica

Islam Latinski

SPOMENICI GRADITELJSTVA
- ostaci ranosrednjovjekovne utvrde Vespeljevac
ARHEOLOŠKI LOKALITETI
- Gradina – između Islama Grčkog i Islama Latinskog
- ostaci iz rimskog doba

Related Articles

Sport i rekreacija

Općina Posedarje

Načelnik