Trg Martina Posedarskog 1

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Posedarje