MV 1/19 Nabava traktora s malčerom putem financijskog leasinga

Naručitelj: Općina Posedarje

je objavio “Obavijest o nadmetanju”

za postupak: Nabava traktora s malčerom putem financijskog leasinga

Broj objave: 2019/S 0F2-0018888

Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA