Jednostavna nabava usluga deratizacije, dezinskecije i dezinfekcije

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA