UPUTA GRAĐANIMA O NAČINU RADA JUO-A OPĆINE POSEDARJE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POSEDARJE

Posedarje, 01.12.2020.  

Temeljem  Uputa  o mjerama za sprečavanje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske Ministarstva pravosuđa  i uprave  i Odluke o radu sa strankama općinskog načelnika, pročelnica JUO-a donosi slijedeću :

UPUTU GRAĐANIMA

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 službenici Općine Posedarje obavljat će neposredni rad sa strankama samo uz prethodnu najavu elektroničkim putem ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.

Stranke se mogu najaviti na slijedeće brojeve telefona odnosno na e-mailove:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Ana Kajtazi, dipl.iur.

Tel: 023/266-775

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti: Marina Šimurina

Tel : 023/266-180

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravitelj Vlastitog pogona: Ante Klanac, spec.bacc.oec.

Tel: 023/266-774

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalni redar: Jurica Brala, spec.bacc.oec.

Tel: 023/266-774

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije: Irena Novaković

Tel: 023/266-778

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalni referent: Ankica Bertović

Tel: 023/266-779

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnik za ekonomske poslove: Nikolina Šimurina, mag.oec.

Tel: 023/266-796

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Do daljnjeg, a sukladno Uputama Ministarstva pravosuđa i uprave, službenici Općine Posedarje, ovisno o rasporedu, svaki drugi tjedan radit će od kuće.

Ukoliko netko od službenika nije dostupan na navedenom broju telefona ili u roku od 24 sata ne odgovori na mail upućuju se stranke da kontaktiraju pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela na broj telefona 023/266-775 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PROČELNICA JUO-a

ANA KAJTAZI, dipl. iur.

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA