POZIV za prethodnu raspravu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Posedarje

           
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POSEDARJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Martina Posedarskog 1
23242 Posedarje
KLASA: 350-02/19-01/03
URBROJ: 2198/07-3-20-89
Posedarje, 28.02.2020.g.

POZIV
za prethodnu raspravu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Posedarje⦁    Prethodna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Posedarje, održat će se 10.03. (utorak) 2020. godine prema slijedećem rasporedu:
- 13:00 sati, u prostorijama Turističkog ureda Vinjerac u Vinjercu, za mjesta Vinjerac i Ždrilo.

⦁    Pozivaju se sve fizičke  i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes u području obuhvata plana u navedenim mjestima da sudjeluju u prethodnoj raspravi  te daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o prijedlozima plana.

PROČELNICA JUO-a
ANA KAJTAZI, dipl.iur.

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA