OBAVIJEST

„Na temelju Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje objavljuje

 

OBAVIJEST

 

kojom se obavještava javnost da je na mrežnoj stranici Općine Posedarje pod rubrikom Dokumenti – Prostorni plan objavljena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Posedarje.

 

Pročelnica

Ana Kajtazi, dipl. iur.“

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA