Popis studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2017/2018

Popis studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj  2017/2018 godini, temeljem Natječaja za dodjelu stipendija  Općine Posedarje KLASA:604-02/17-01/01, UR.BROJ:2198/07-1/3-17-01 od dana 04. prosinca 2017.g.


1.    ANĐELA NEKIĆ,Podgradina;
2.    MATEA MATKOVIĆ,Grgurice;
3.    NIKOLINA KNEŽEVIĆ,Posedarje,
4.    MARTINA JURIČEVIĆ,Posedarje,
5.    ANTONELA NEKIĆ,Podgradina,  
6.    MATEA ŠALINA,Podgradina,   
7.    NIKOLINA BRALA,Posedarje,
8.    MAJA NEKIĆ, Posedarje;  
9.    IVAN KLANAC, Posedarje,  
10.    STIPE KALAC,Slivnica,   
11.    LOVRE MATIJEVIĆ, Islam Latinski,
12.    ANA BUŠLJETA, Posedarje,
13.    MARINO ŽUŽA, Pogradina,
14.    MATEA KLANAC, Posedarje;
15.    IVAN GRAČIĆ, Posedarje;
16.    KLARA MAGAŠ, Posedarje,  
17.    IVAN LERGA,Slivnica,  
18.    ANAMARIJA BARABA, Posedarje,   
19.    BOŽENA BOLIĆ, Posedarje,  
20.    BARBARA NEKIĆ, Podgradina,
21.    ANAMARIA PREDOVAN,Slivnica,
22.    JELENA NEKIĆ,Posedarje,
23.    KREŠIMIR CRNJAK,Podgradina,
24.    LUKA BRALA,Posedarje,
25.    STIPE ŽUŽA,Podgradina,
26.    ANĐELA KALAC,Slivnica,
27.    RENATO KOLČEG,Islam Latinski.,
28.    LUKA ŠAVORIĆ,Slivnica,
29.    BRUNO TUŠEK,Posedarje,
30.    MATE PREDOVAN,Slivnica,
31.    ANTE KNEŽEVIĆ,Ždrilo,
32.    MIODRAG MILEKIĆ,
33.    ANITA BUTERIN, Posedarje
34.    MARTA ŠIMURINA,Posedarje,
35.    MARIJA KNEŽEVIĆ, Ždrilo,
36.    LUCIJA IVANDIĆ,Posedarje,
37.    IVE IVANDIĆ, Posedarje,
38.    IVAN NOVAKOVIĆ, Posedarje
39.    MARTINA ŽUŽA,Podgradina,
40.    ANĐELA KALAC,Slivnica,
41.    JOSIP KLANAC,Posedarje,
42.    BEGZADA FEJZIĆ,Posedarje,
43.    PETRA NEKIĆ, Posedarje,
44.    MARKO BRKLJAČA,Slivnica,
45.    JOSIPA SARA KNEŽEVIĆ, Ždrilo,
46.    MATEO ŠALINA,Podgradina,
47.    TINA ZURAK, Posedarje,
48.    ANĐELA GOSPIĆ,Posedarje,
49.    JELENA BRALA, Posedarje.

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA