Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 25.06.2020. godine Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.
Za obnovu obiteljskih kuća u ovoj su godini osigurali 203 milijuna kuna. Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja objavljen je 25.06.2020. godine, no sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna 2020. godine.
Sve detaljne informacije mogu se provjeriti na linku: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA