7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima

„ Na Vijeću  za obrazovanje,  mlade,  kulturu  i sport Europske  unije  (EyeS)    krajem  2018. godine usvojena  je nova  Europska  strategija  za mlade  za razdoblje  od 2019.  do 2027.  godine, na temelju  koje je uspostavljen   Dijalog  EU-a s mladima.

 

Dijalog  EU-a  s mladima  uspostavljen  je kao jedan  od instrumenata   dijaloga  s mladima i  organizacijama   koje  se  bave  mladima,   uključujući   donositelje   odluka  na  svim  razinama, znanstvenike,   stručnjake  te ostale relevantne  dionike  u području  politika  za mlade.  Dijalog  EU­ as  mladima  sluzi kao platforma  za kontinuirane   zajedničke  konzultacije o izazovima,  temama i prioritetima   od značenja  za mlade  s ciljem  što većeg  uključivanja   mladih,  posebice  mladih  s manje mogućnosti.

 

Trenutno  se provodi  VII. ciklus Dijaloga  EU-a s mladima  na zajedničku  temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for  Youth), u razdoblju   od  siječnja  2019.  do sredine 2020. godine, tijekom  predsjedavanja   Rumunjske,  Finske i Hrvatske  Vijećem  Europske unije.

 

Hrvatska    tema    za   vrijeme    predsjedanja    Je   "MOGUĆNOSTI     ZA   MLADE    U RURALNIM  PODRUCJIMA".

 

U konzultacijski  proces Dijaloga  EU-a s mladima  uključuju  se sva tijela državne  uprave, institucije  i organizacije,   odnosno  donositelji  odluka,  s ciljem  rasprave  o temama   i izazovima s kojima  se mladi danas svakodnevno  susreću,

 

Kako  bi se mladima  omogućilo  punopravno   sudjelovanje   u konzultacijskom    procesu, izrađen je anketni upitnik,  namijenjen  mladima  između  15 i 30 godina starosti,  u kojem izravno mogu  iznijeti  svoje stavove  te tako sudjelovati  u oblikovanju  politika  i donošenju  odluka  koje se tiču  mladih  u Republici  Hrvatskoj   i Europskoj   Uniji.  Navedeni   upitnik  dostupan    je  na mrežnim    stranicama     Ministarstva     za  demografiju,     obitelj,   mlade   i socijalnu    politiku  i poveznici  eupita.eu.

 

Mole se sve osobe od  15 do 30 godina starosti koje žive na području Općine Posedarje da popune Upitnik i do 01. rujna 2019. godine dostave u prostorije Općine Posedarje. Upitnik se nalazi u prilogu. „

 

Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA