IZBORI ZA EU PARLAMENT

Predsjednica   Republike  Hrvatske je  25. ozujka  2019.  donijela  Odluku   o raspisivanju    izbora za  članove   u  Europski    parlament     iz  Republike    Hrvatske.    Odluka  je  stupila   na  snagu danom objave  u „Narodnim novinama",  broj 30/19, 26. ožujka 2019.

Za dan održavanja  izbora određena je nedjelja,  26. svibnja 2019. Na  temelju  članka  23.  Zakona  o registru  birača  ("Narodne   novine",  broj  144/112 i  105/15), pozivaju  se birači  da izvrše pregled,  dopunu  i ispravak  podataka  upisanih  u registar  birača. Birači mogu  pregledati    te  zatražiti   dopunu  ili ispravak    podataka    upisanih    u  registar birača   u službi   za opću  upravu   ureda   državne    uprave  u županiji   i Gradskom    uredu   za opću  upravu   Grada   Zagreba,   prema   mjestu   svog  prebivališta,    svakim   radnim   danom   u radno  vrijeme   ureda,  a u subotu   11. svibnja   2019.  u vremenu   od 8,00 do 14,00 sati. U prilogu dostavljamo uputu Ministarstva uprave.

 

OBJAVA BIRAČIMA 2019

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA