Kultura

Sva kulturna dobra zaštićena su zakonom, bez obzira na vlasništvo, preventivnu zaštitu ili registraciju. Svojstvo kulturnog dobra utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem na temelju stručnog vrednovanja.

Popis kulturnih dobara po naseljima

POSEDARJE

spomenici graditeljstva:

 • crkva Sv. Marije – srednjovjekovan jednobrodna građevina, nastala na mjestu ranije romaničke građevine – (registrirani spomenik kulture, br. 791)
 • crkvica Sv. Duha, jednobrodna građevina iz 12. st. – na malom otočiću koji je uskom prevlakom spojen s kopnom (prev. zašt., br. 9/13-97)
 • župna crkva Gospe od Ružarija

arheološki lokaliteti:

 • Prizida – prapovijesna gradina nedaleko naselja
 • grobni humci uokolo naselja

PODGRADINA

arheološki lokalitet:

 • Budim – prapovijesna gradina (upisana u Registar, br. 763)
 • Podgradina – prapovijesna gradina na vrhu brežuljka

VINJERAC

spomenici graditeljstva:

 • zaštićena povijesna jezgra (upisana u Registar pod brojem 1053)

arheološki lokalitet:

 • ostaci Kaštela Venier
 • župna crkva Sv. Ante (19. st.)
 • rodna kuća V. Vežića
 • spomenik NOB-a
 • crkva Srca Isusova

SLIVNICA

spomenici graditeljstva:

 • župna crkva Sv. Kuzme i Damjana

arheološki lokalitet:

 • Gradina kod zaljeva Bokulja, prema Jovićima
 • Miolovića gradina, južno od Gradine kod Bokulja, opasana suhozidnim bedemima od neobrađenog vapnenca
 • Lergova gradina s ostacima suhozidnih kućica

ISLAM LATINSKI

spomenici graditeljstva:

 • ostaci ranosrednjovjekovne utvrde Vespeljevac

arheološki lokaliteti:

 • Gradina – između Islama Grčkog i Islama Latinskog
 • ostaci iz rimskog doba

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA