Jednostavna nabava usluga izrade projektne dokumentacija za sanaciju pokosa – I. poziv

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA