Jednostavna nabava usluga izrade projektne dokumentacija za sanaciju pokosa – II. poziv

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA