185
 
Često se vodna naknada poistovjećuje sa komunalnom naknadom. 
Međutim, vodna naknada je prihod Hrvatskih voda, a ne jedinice lokalne samouprave tj. Općine. 
Stoga ovdje, informacije radi navodimo pobliže stanje po istome.
 
Zakonska regulativa:
 
Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 56/13, 14/14)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13)
Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
Odluka o stopama i visini slivne vodne naknade za slivno područje Grada Zagreba (Službeni glasnik 05/03)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)
 
Naknada za uređenje voda koristi se za financiranje:
 
stručnih, administrativnih i drugih poslova upravljanja vodnim sustavom, koji imaju obilježja javnih službi,
uređenja vodotoka i drugih voda i zaštite od štetnog djelovanja voda:
priprema planova za obranu od poplava i obranu od leda, planova za zaštitu od erozija, bujica i drugih odgovarajućih planskih akata,
redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih  građevina 
održavanja i upravljanja melioracijskim sustavom za odvodnjavanje.
Sredstva  naknade za uređenje voda koriste se na slivnom području na kojem su ostvarena.
 

 
Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području, za:
 
stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.),
zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.
Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine. 


Glavni izbornik 

logo desno 1122

Video

Tko je online 

Imamo 16 gostiju i nema članova online

Scroll to top