Odluku o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Općinski načelnik Općine Posedarje na temelju članaka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08 i 61/11),  donosi

Odluku

o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu –

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

Klasa: 112-02/17-01/01 , Ur.br.:2198/07-1/3-17-03 od dana 04. kolovoza 2017.g., objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 09. kolovoza 2017.g.

 

 

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 112-02/17-01/01, UR.BROJ: 2198/07-1/3-17-03 od dana 04. kolovoza 2017.g., objavljen u „Narodnim novinama“ dana 09. kolovoza 2017.g.

II.

Ova odluka bit će objavljena u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Općine Posedarje“.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 2198/07-1/3-17-07

Posedarje, 24.08.2017. godine

           

NAČELNIK

Ivica Klanac

__________________

 

 

Cannot get Posedarje location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA